​Fornuftige priser

money (1)

Hurtig og nem leje​

good

Stort udvalg af trailere​

shipping-and-delivery

Lejebetingelser​

Lejebetingelser for trailere

​Traileren må kun føres af lejeren eller af de i kontrakten navngivne personer.

Udlejeren er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede materiel.

Udlejeren er ikke erstatningspligtig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser m.v. som måtte skyldes funktionssvigt ved det lejede. Udlejeren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab.

Traileren må ikke fremlejes, eller bruges til befordring af personer.

Traileren skal tilbageleveres til udlejerens plads til den fastsatte tid og i samme stand som ved udlevering. Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale. Overskridelse af den aftalte tidsfrist betales med den aktuelle timepris pr. time.

Lejeren erklære sig indforstået med, at udlejer i tilfælde af lejers svigtende tilbagelevering af det lejede materiel kan sætte sig i besiddelse af materiellet, gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for lejers regning.

Såfremt lejeren har beskadiget materiellet, er udlejeren berettiget til at tilbageholde det indbetalte depositum, indtil en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger, for herefter at modregne disse omkostninger heri. Lejeren forpligter sig ligeledes til at erstatte eventuelt bortkommet eller beskadiget udstyr til dagspris uanset hændelsesforløbet.

Eventuelle udgifter for lejeren på grund af uheld er udlejeren uvedkommende.

Lejeren har ved modtagelse af traileren kontrolleret, at denne er i orden, særligt med hensyn til signal- og tegngivningsapparater samt lygter.

Det påhviler lejeren at ansvarsforsikre trækkrogen på det trækkende køretøj. BEMÆRK at dette IKKE er en forsikring, der automatisk er omfattet af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.

Lejebetingelser for bil

Aflysning:

Ved aflysning af en booking indtil 3 dage før afhentning, opkræves 50% af lejen. Ved aflysning indenfor 24 timer før afhentning, opkræves 100% af lejen. Kort fortalt, du skal ikke reservere før du er 100 % sikker på at du skal bruge bilen.

Lejemålet omfatter kun det i kontrakten nævnte tidsrum og kontraktforholdet mellem parterne udløber ved kontraktens påførte klokkeslæt og kan kun forlænges ved en ny kontrakts oprettelse. (se straffelovens § 293)

Selvrisiko:

Der er altid - også for hændelige skader - en selvrisiko for lejeren.

Lejeren hæfter med op til kr. 5.000,- for kaskoskader, og op til kr. 5.000,- på ansvarsskader. Ved tegning af selvrisiko forsikring, reduceres selvrisikoen på kaskoforsikringen til kr. 1.500,- ( kan ikke tegnes på de store flyttebiler med alukasse/ letvægtskasse opbygning )

Lejeren hæfter endvidere for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, herunder eventuelle regreskrav fra forsikringsselskabet.

Eventuelle udgifter til transport, værkstedsregninger, hotelophold eller lignende, på grund af uheld under udlejningen, er udlejeren uvedkommende, indtil det er anerkendt af udlejeren.

Lejeren har gjort sig bekendt med love og bestemmelser for udlejningskøretøjet.​

Det er kun den lejer som er skrevet på lejekontrakten som må føre køretøjet.

Lejeren erklærer at have modtaget køretøjet uden beskadigelser, skrammer eller lignende. Findes sådanne, skal de være indtegnet på lejekontrakten, eller påpeget ved udlevering af køretøjet.

Lejeren må ikke benytte motorkøretøjet til taxikørsel el.lign. Motorkøretøjet må ikke benyttes til kurerkørsel el. lign. kørsel for fremmed regning, køretøjet er ej heller forsikret hertil,  ej heller til slæbning af andre køretøjer eller befordring af dyr.

Motorkøretøjet må kun føres af lejer eller dennes ansatte. Kun ved særlig påtegning af kontrakten må køretøjet føres ud over Danmarks grænser.

Speedometer og kilometertæller er plomberet. Brydes disse sker der omgående politianmeldelse, og det deponerede beløb tilfalder udlejer. Lejeren erklærer ved modtagelsen af motorkøretøjet at have afprøvet bremser, lygter og signalapparater, og disse er i forskriftsmæssig orden indenfor motorlovens bestemmelser og de dertil hørende bekendtgørelser.

For udeblivelse fra det i kontrakten fastsatte afleveringstidspunkt, pålægges der et beløb på kr. 1000,- pr påbegyndt døgn.

Efter nævnte åbningstider: Aflever nøglen i nøgle-skuffen ved vinduet til kontoret. Afregn næste dag eller senere.

- Såfremt bilen afleveres efter åbningstid, overgår risikoen for bilen først til udlejer, når udlejer/eller en af dennes ansatte har fået nøglen i hænde ved kontorets åbningstid.

Husk at aflevere bilnøglen.

Glemte sager i vognen erstattes ikke.

Priser:

Alle priser er incl. 25 % moms. ( Medmindre der er aftalt andet på skrift, erhvervs kunder ect. )

Alle priser er ekskl. brændstof.

Depositum erlægges forud, beregnet ud fra hver tur. Depositum kan hæves ved længere lejemål.

Lejeperioden gælder fra åbningstid på leje dagen, indtil senest en halv time før åbningstid på afleveringsdagen. Se vores Åbningstider.

Alle køretøjer er optankede ved afhentning. ( Benzin biler undtaget )

Kørekort:

Alle vores biler kan føres med lille kørekort., alm. kategori B.

Aflevering:

Ved aflevering efter lukketid aflåses køretøjet, nøglen lægges i nøgle-skuffen ved kontoret.

Kom forbi og afregn senere - eller opgiv dit kontonummer ved afhentning, så fører vi dit tilgodehavende tilbage på din konto. 

Interesseret i et uforpligtende tilbud på din bil- eller trailerleje?

​Udfyld formularen og vi vil vende tilbage hurtigst muligt med et gratis tilbud!

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​✰✰✰✰✰

​​Vurderet 4 / 5 stjerner på baggrund af mere end 39 anmeldelser på ​Facebook

Åbningstider

Mandag - Fredag     07:00 - 17:00

Lørdag - Søndag      08:00 - 12:00

​Firmainfo

Bugge's Bil- & Trailerudlejning

CVR: 31578280

kontaktinfo

Telefon: 98 149 149

E-mail: info@bugges.dk